Thomas Cook ontwrig menige land

In die vyfde dag nadat aangekondig is dat die wêreld se oudste reisagentskap, Thomas Cook, in duie gestort het, het Brittanje reeds 16,000 van sy burgers gehelp om terug te keer na hulle land.

Die naweek het Portugal aangekondig dat hy 150 miljoen euro beskikbaar stel om reisende burgers wat van Thomas Cook gebruik gemaak het, weer tuis te bring.

Portugal fokus op reisagentskappe wat nou die funksie moet oorneem om mense te help om terug te keer na hulle land, en talle agentskappe het reeds te kenne gegee dat die eerste mense terug is in hulle land.

Sowat 600,000 mense wat van Thomas Cook reisagentskap gebruik gemaak het, moes alternatiewe reëlings tref om weer by hulle huis te kom.