Seksuele teistering by skole vererger

Dit is nie net kinders wat seksueel geteister word deur leerkragte nie, want daar is ook honderde voorvalle van onderwyspersoneel wat geteister word deur leerlinge.

Gedurende die afgelope finansiële jaar het die Departement van Onderwys met 633 gevalle gehandel waar onderwysers geteister is.

In ’n reeks inskrywings in die sosiale media is waarskuwings gerig aan almal wat hulle aan die misdryf skuldig maak, maar deskundiges sê die optrede van die owerheid spreek van ’n onwilligheid om die krisis op te los.

Volgens ’n verslag aan die parlementêre komitee is 32 leerkragte afgedank weens hulle betrokkenheid by seksuele teistering, waarvan verskeie voorvalle van verkragting is.

Van al die voorvalle wat teen onderwysers ingebring is, was slegs 101 gevalle onderwerp aan ’n dissiplinêre verhoor, en daarvan het slegs 67 onderwysers skuldig bevind.

Kommer is uitgespreek oor die groot toename in voorvalle terwyl optrede teen die skuldiges slegs ’n klein persentasie is.