Sal onderwysers in verset gaan?

Die beoogde leerplan wat deur die ANC se Departement van Onderwys beplan word oor seks onderrig, is genoeg om die land in woede te laat opvlam.

Die liederlikste onderwerpe, wat liefs nie deur Die Vryburger aangehaal word nie, is in die beoogde leerplan vervat, en kenners reken dit sal die swangerskap onder swart leerlinge nog verder laat toeneem.

Sprake van onderwysers wat sê hulle sal weier om die liederlike deel aan leerlinge oor te dra, is wyd verwelkom, maar blanke ouers het reeds aangedui dat hulle nie hulle kinders aan sulke inligting sal onderwerp nie.

’n Opvoedkundige het aan Die Vryburger gesê die beoogde leerplan fokus klaarblyklik op swart leerlinge in ’n poging om die groot aantal swangerskappe onder skoolgaande kinders te verminder, maar dat dit juis die verkeerde roete is om te volg soos wat in die leerplan vervat is.