SA boere bly produseer

Die Suid-Afrikaanse boer is reeds wêreldwyd gesien as die beste landbouers op moeder aarde, en die afgelope jare se versengende hitte sonder reën is ’n bewys daarvan.

Die Noord-Kaap is steeds in die wurggreep van ’n droogte wat nou reeds vir tot vyf jaar die moed van boere toets, maar met ’n onversetlikheid bly hierdie mense getrou aan hulle roeping om voedsel te produseer.

Die onsimpatieke optrede van die owerheid mak hulle ontevrede, maar laat hulle net meer gedetermineerd bly om nie bes te gee nie.

Die Verre Noord-Transvaal beleef sy ergste droogte van die afgelope eeu, en tog bly hulle onbeweeglik sterk staan om Suid-Afrika van kos te voorsien.

Die kern van hierdie toestand bring die gedagte na vore dat Suid-Afrika sy boere mot koester soos wat ’n boer sy lammeroes oppas en versorg, want sonder hierdie juwele gaan die land ’n tweede Zimbabwe word waar hongersnood en ellende elke dag ervaar word.