Regering word ernstig gewaarsku

Kimi Makwetu

Die Ouditeur-Generaal, Kimi Makwetu het die regering gewaarsku dat verdere reddingsboeie aan staats entiteite die begrotingstekort gaan verhoog en lei tot krediet afgraderings.  Die staat het in die 2018/19 boekjaar R446 miljard voorgeskiet aan elf staatsbeheerde entiteite.  Onreëlmatige uitgawes het van R51 miljard tot R61,3 miljard gestyg.

’n Finansiële deskundige het in reaksie op die kommerwekkende wyse van losbandige spandering gesê dit sal net ’n dom belegger uit die buiteland wees wat reageer op Ramaphosa se pogings om beleggers te lok na Suid-Afrika.

Die ANC president was twee weke gelede in Londen om nuwe beleggers te werf, maar ingeligte bronne wys daarop dat alhoewel beloftes ontvang is, dit weer soos voorheen sal wees en niemand werklik tot die daad oorgaan nie.