Randfonteinse Hoërskool se skande

’n Hoërskool in Randfontein het nie minder as 34 swanger leerlinge wat steeds in die skoolbanke sit om hulle standerd te probeer slaag.

Volgens ingeligte bronne is een uit elke 18 vroulike leerlinge in die skool swanger, en alle moonlike maatreëls wat getref word is nutteloos.

Die skool beskik oor ’n eie kliniek, ’n afdeling waar seks onderrig gegee word, en ’n “simpatieke” span onderwysers, maar dit het klaarblyklik geen bydrae gelewer om die skandalige toestand te verander nie.

Die skoolhoof het glo erken dat alles moontlik gedoen word, maar die skool kon nog nie daarin slaag om die swangerskappe t verminder nie.

Opvoedkundiges reken egter dat die beskikbaarstelling van fasiliteite deur sekere kultuurgroepe gesien word as ’n metode om swangerskappe aan te moedig.