Perspektief: Lippediens-gehoorsaamheid of openlike vyandskap

Die sosiale media is aan’t gons oor gebeure in ‘n plaaslike skool – ‘n video van skokkende “kuns” in ‘n sogenaamd “Christelike” skool ontlok klaarblyklike skok by talle.

So kort na die hernieude verval in ‘n prominente ‘kerk’, behoort hierdie gebeure ons samelewing tot introspeksie te ruk, maar deur die nuusgons bly die belangrikste vraag onbeantwoord:

Wanneer gaan ons mense hulle lippediens-Christenskap laat vaar?

Sonder om aan die erns van hierdie voorval afbreuk te doen, moet ons verder vra of lippediens-gehoorsaamheid nie die Christelike geloof oneindig meer skade berokken as openlike vyandigheid nie?

Die wêreld was gelowiges en ware geloof nog altyd vyandig gesind – tot die punt dat die wêreldmag van sy tyd ons Verlosser gekruisig het!

[ons moet onthou: terwyl ook struikelblokke deur God toegelaat, selfs beskik, word, verontskuldig dit geensins diegene wat die struikelblokke daarstel nie – Mt. 18:7]

Maar geveinsdes in die breë, sogenaamde “Christelike” samelewing, verskeur daagliks ons geloof en verneder die naam van Christus wanneer hulle Sy naam ydellik aan hulleself toedig, maar ‘n lewe van verloëning lei.

Hul lewenswandel wat die Woord en Wet minag, is ‘n lewende kunswerk veel erger as wat leuenstoel-stryders nou sodanig “skokkend” vind.

Beskou ons die samelewing in SA vandag, wat sogenaamd 70% Christene sou wees, lyk dit veel meer na die beeld uit Romeine 1, as die voorbeeld wat die Skrif ons leer om na te strewe:

Vooraanstaandes wil graag sigbaar bid om daarvoor geprys te word – maar dan verskeur hulle die voorskrifte van God vir ons lewenswandel deur verdraaide regspraak;

valse mate en gewigte het die norm geword – omdat “almal dit doen”.

indien ‘n ongebore kind dreig om jou ambisie te beperk, of bloot ontydig is, is moord in die baarmoeder die aanvaarbare keuse.

owerhede (regerend en opposisie) ignoreer die riglyne van godvrugtuge regering, lewe in luukse korrupsie en onderdruk regmatige beswaar en oproepe tot hervorming – maar dring aan op erkenning van hul self-gedefinieerde gesag.

Maar die ergste sonde vind ons véél meer algemeen en vernietigend in gans te veel huishoudings:

‘n Legio afgode word gestel bó God Drie-enig; aanbidding in daardie huise is aan die materialisme, liberalisme, media en vermaak;

Sondae is kerke leeg, winkels vol en word sport die bepalende aktiwiteit van die dag;

die mens is sentraal, eie wil is die belydenis … en as die wrang vrug gebaar word is daar “skok”!

Kinders – volkskinders – word as ‘n reël aan die Molog’s van ons eeu geoffer.

ouers verkies volksvreemde, on-Christelike onderwys, met leerplanne wat ons geloof in die harte van die meerderheid verwater, dan verwoes.

Landwyd worstel CVO skole met kwynende getalle – nogtans gedy ons kinders en bou ons aan ‘n Christelike alternatief vir ons kinds-kinders.

Hierdie getalle-werklikheid spreek van die ware harte van vele “Christene”, vele “Afrikaners” …

Elkeen wat hierdie week opnuut geskok voel moet optree.  Wie hom- of haarself “Christen” wil noem voor die wêreld, moet ook ín die wêreld lewe soos Christus eens kom leer en optree het as ons Voorbeeld en Leermeester.

Vir elkeen wat “geskok” voel, moet ons bid dat hulle doelbewuste blindheid genees mag word, want ons volk het net één uitkoms:

Terugkeer na die Huisaltaar, Terugkeer na Gloofsgehoorsaamheid, terugkeer na ‘n opregte Christelike lewenswandel