Perspektief: Die toekomsplan sonder God?

Namate die druk op ons volk toeneem, skep dit erge onsekerheid.

Die fisiese aanslae en misdaad, sosiale druk om te konformeer met onsedelike en vals norme, ekonomiese druk om voorgaande te aanvaar sowel as ekonomiese oorlewings-kommer kom seker onmiddellik by elkeen op.

En getrou aan ons pioniers-aard, soek ons oplossings – dit is goed, ons mag nimmer ons volksroeping opgee uit vrees of kommer nie – máár ons moet altyd seker maak dat ons soeke na (die proses) én ons oplossings vir die bestaans-krisisse Bybel-getrou sal wees én bly.

Wat ons by verreweg die ernstigste aanslag – ongelukkig ook die mees misverstane aanslag – teen ons volk bring.

Die aanslag op ons lewensbeskouing as gelowige Christene; die aanslag uit sogenaamd eie geledere, wat die Christelik-gereformeerde lewensbeskouing waarvan ons die draers is, ter wille van politieke korrektheid en eiebelang verwater.

Die Quo0Vadis vraag van ons dag is:

Kan ons onsself só vreesagtig blindstaar teen die bose magte in ons land, dat ons ‘n liberaal-humanistiese “volksagenda” sal verkies bó vertroue op God?

Wie ons volk sedert 1652 hier geplant en laat groei het?

Wie ons volk deur Bloedrivier, Majuba en die herstel na 1902 begenadig het?

Wat leer ons geskiedenis, wat kan help om hierdie vraag in perspektief te stel?

Die vroeë negentiende eeu:

Humanisme en daardie tydgees (wat vandag deur burgerlike organisasies nagestreef word) bring sendelinge en sosiale onrus, op voetspoor van die valse lering van die “edele barbaar”;

Wat vervolgens lei tot die swart ommegang, verengelsing en liberalisme in die destydse kerke – tot die punt da tons Voortrekker-voorsate onder tug die Kaap verlaat!

Sosiale onrus en Xhosa aggressie lei tot grootskaalse armoede en owerheids-uitbuiting.

200 jaar later herhaal die herontwaakte tydgees en oorgawe aan menseregte dieselfde sosiale onrus, gemik teen die Afrikaner, sy bestaan en sy erfgoedere.

Daar die Tuti-Kommissie met sy vooropgestelde, rassistiese agenda, met sy moderne Cuyler’s;

SEB en “gelykheid” kwotas lei tot hernieude, beplánde Afrikaner armoede;

En alles aangepor deur verloopte teoloë in vervalle kerke, wie hul eie buike dien!

Die laat negentiende eeu:

Magslus en gierigheid gee aanleiding tot Uitlander-onrus en uiteindelik ʼn vernietigende oorlog – waarin die Engelsman onder andere Afrikane werf vir hul moord-bendes.

Na die oorlog vier verengelsing en imperiale magsgryp hoogty – Milner gebruik Somerset se bloudruk.

Party-politiek word ingedra en volks verdeeldheid word die kanker wat ons volk sou stort in bloedige broeder-stryd …

Geldmag-base neem beheer van ons myne en ander ekonomiese infrastruktuur;

die Uitlanders neem deur die vakbondwese beheer oor die werknemers-ketting;

hierdie twee drukgroepe onderdruk die oorlogs-verarmde Afrikaner in hulle knyptang vir die volgende vier dekades.

Skaars 9 dekades later herhaal daardie magsgryp in 1994, om die 1948-sege van volksnasionalisme die nekslag toe te dien.

Dit geskied deur die nageslag van die joiners en Uitlanders te her-aktiveer as voetsoldate;

weer eens neem geldmag-base en die vakbondwese die voortou, nou onder die kommunistiese meerderheid én die “verligte” minderheid.

Dát ons vir ons volk ‘n  volkseie toekoms beraad daar moet stel, lei geen twyfel nie.

Maar kano ns die vakbond en geldmag van 1902 vertrou om ons na ware volksvryheid te lei?

Volksvryheid nie in humanistiese arrogansie nie, maar in nederige, gelowige dankbaarheid aan die énigste ware God, Wie ons volk hier geplant, laat groei tot hier toe begelei het.