Ons vra nog hulp

Oor die afgelope sewe jaar het die medewerkers van Die Vryburger onwrikbaar vasgestaan en hulle bydraes gelewer om te verseker die lesers kry die nuus en inligting wat werklik saakmaak.

Die redaksie sowel as die medewerkers lewer hulle bydraes sonder vergoeding, en dit maak die koerant anders as enige ander uitgawe van soortgelyke aard.

Gedurende die afgelope jare het ons ander pogings gesien kom, om maar na ’n tyd bes te gee en van die horison te verdwyn.

Hierteenoor het Die Vryburger groter en sterker geword, en met sy stigting van die Kinderfonds is ’n nuwe mylpaal bereik wat talle privaat skole finansieel bygestaan het, en steeds so doen in belang van ons volk se kinders.

Met al die werksaamhede van ’n beperkte aantal ywerige volksgenote om ’n suiwer standpunt te dra na sy duisende lesers, sal meer medewerkers van groot waarde wees om di koerant verder uit te bou.

Ons doen dus ’n beroep op ons lesers om ons te ondersteun dur hulle hulp te bied op ’n wyse wat verseker dat die koerant rustig kan voortgaan met sy taak.

Doen gerus navraag deur die koerant se voorblad waar “Kontak ons” staan, en stuur ’n boodskap sodat ons verder kan kommunikeer.