Min belangstelling in Gesondheidsorg plan

Die uiters swak bywoning van parlementslede en politieke partye by die vergaderings om insette te lewer oor die omstrede nasionale Gesondheid plan van die ANC regime, het rooi ligte laat flikker.

Die parlement is verwittig dat die aanvang van die landswye vergaderings oor die voorgenome Wet, uiters swak bygewoon word.

Die inligtingsvergaderings wat oor die lengte en breedte van die land gehou word om ook insette te kry van kiesers, sou gehou word tot einde Oktober.

Die weinige belangstelling het die regime genoodsaak om die datum uit te rek tot einde November, maar positiewe insette sal waarskynlik nie gelewer word al dou die datum met drie maande verleng word.

Die vergaderings is glo bedoel om insette te kry van die publiek oor die beoogde Gesondheidsplan en inligting sal aan die vergadering oorgedra word.

Di algemene denke onder kundiges is dat die plan onbekostigbaar is, en met die swak ekonomie, sowel as die agteruitgang van hospitale en klinieke, wil dit lyk asof die ANC se plan gedoem is tot mislukking.