Leiers kom byeen oor historiese eise

Die Eerste Minister Shinzo Abe van Japan, en die premier van Suid-Korea, Lee Nak-yon, het bymekaargekom om die jarelange dispuut en geskil tussen die twee lande te probeer besleg.

Die twee leiers het wel hande geskud by hul aankoms, maar geen teken van emosie of ’n glimlag was waargeneem to verslaggewers met hulle kameras nader gestaan het nie.

Die verhouding tussen Suid-Korea en Japan het die afgelope maande verder verswak, en pogings van die VSA sowel as van Europese lande om die verhoudings te verbeter, het dit geen positiewe resultate gelewer nie.

Beide lande is alliansie vennote van Amerika, maar erge konflik broei tussen die twee Asiatiese moondhede nadat ’n Hooggeregshof in Suid-Korea bevind het dat Japanese firmas kompensasie moet betaal aan die Koreaanse magte wat in Japanese myne en fabrieke moes werk

Japan sê die aangeleentheid is reeds in 1965 hanteer en afgehandel en reken die Koreaanse hof se bevinding is ’n oortreding van die internasionale reg.

Beide lande se standpunte het gelei tot die spanning wat uiteindelik deurgewerk het tot verswakte handelsbetrekkinge wat beide lande benadeel.

Die ontmoeting tussen die twee leiers het internasionale belangstelling gewek, en meer as ’n 100 verslaggewers is opgemerk, en politici vanoor die wêreld het die hoop uitgespreek dat die samesprekings tot ’n beter verhouding sal lei.