Kommunistiese apartheid

Groot gewag word gemaak wanneer die regime stemme werf vir ’n volgende verkiesing, en met die verval in Suid-Afrika, word die apartheids jaart gereeld op die tafel gegooi as ’n troefkaart wat geen waarde het nie.

Afrikaners het in die afgelope 25 jaar van ANC oorheersing die nuwe, veranderde manier van diskriminasie aan sy bly voel.

Dit is die kommunistiese apartheid wat tans hoog mode in Suid-Afrika is, met arbeidswette wat witmense verhoed om poste te beklee, ongeag hoe bekwaam hulle daarvoor mag wees.

Kommunistiese apartheid het nie bankies in speelparke waarop geskryf staan dat dit slegs vir kommuniste gereserveer word nie, en het ook nie inskrywings op dokumente wat aandui dat dit slegs kommuniste is wat vir ’n pos mag aansoek doen met die verwagting om aangestel te word nie.

Bekwaamheid vir enige amp word gemeet aan velkleur en ideologie waarvan die kommunisme ’n onderdeel vorm, en dit verklaar waarom die Suid-Afrikaanse regering saamgestel is uit ANC en SAKP lede.

Die grondgryp program van die regerende party is so ingeklee dat blanke eienaars se grond onderwerp word aan beslaglegging sonder vergoeding.

Die ironie is dat dit nie net plase is wat aan hierdie kommunistiese grondgryp program onderwerp word nie, maar in wese beteken dit niks anders as dat enige besitting daardeur geraak sal word.

Die verskil tussen die Mugabe grond-diefstal van mense wat sy land van kos voorsien het, en wat nou wag op die blankes van Suid-Afrika, het een beduidende verskil:

Die ANC-SAKP regering het dit wat burgers van die land beskerm het teen die Mugabe-styl, uit die Grondwet gaan weghaal, en daarmee die diefstal van blankes se eiendom gewettig.

Dit is hierdie elemente wat deel van die totale verval is wat dertig jaar gelede op elke dorp en elke stad se verhoë met ’n kreet van waarskuwings verkondig is dat dit ons voorland sal wees as die NP gesteun word – en daardie waarskuwings is afgemaak as regse paniek.

Nou blyk dit dat menige Afrikaners wat daardie beskuldiging gemaak het, uit paniek die land verlaat.

Kommunistiese apartheid wat beteken dat gediskrimineer mag word teen blankes, is hoog mode en sal waarskynlik toeneem in die toekoms.