Gelyke taalregte op Stellenbosch?

Die Stellenbosch Universiteit het in Junie 2016 besluit dat Engels die voertaal sal wees en dat Afrikaans ’n ondergeskikte plek moet inneem.

Die stemming wat met 113 teen 10 stemme ten gunste van die besluit uitgebring is, is ’n duidelike aanduiding dat Afrikaans verwerp word deur die regering en sekere opposisiepartye.

Die Grondwethof het Donderdag beslis dat die besluit van die universiteit om Engels die hoof voertaal te maak, met Afrikaans daarnaas, ’n “redelike” besluit is wat so behoort te bly.

Met die beslissing het Afrikaans ’n uiters geringe kans op oorlewing in die universiteite van die land, en die bewering dat Afrikaans ’n gelyke status het is slegs tydelik van aard, en kenners wys daarop dat die instelling uiteindelik so sal swaai na Engelstalige dosente, dat Afrikaans nie meer gehoor sal word nie.