Die adel se bystand

Die adel van ons volk is diegene wat nie huiwer om mede volksgenote wat in nood verkeer, by te staan nie. Hiervan kan die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds met opregtheid getuig, want oor die afgelope klompie jare was dit die edel daad van volksgenote wat daartoe bygedra het dat so baie van ons  CVO-skole gebaat het by die finansiële steun wat die Kinderfonds kon gee.

Daardie ondersteuning kan net gegee word solank die adel van ons volk voortgaan met die edele daad om die Kinderfonds te ondersteun.

Die afgelope jaar het die Kinderfonds ’n Vasbyt gehou, en in Augustus is ’n glansgeleentheid aangebied, alles ten bate van die Kinderfonds wat weer sy bydraes aan CVO-skole gee waar die nood die hoogste is.

Die bestuur het vroeg in die jaar aangekondig dat ’n groot poging aangewend word om die bydraes aan meer skole te bied in 2020 weens die ontsaglik probleem wat dan by die openbare skole ondervind sal word, veral met registrasie van leerlinge.

Vrese bestaan dat leerlinge van ons volk gaan sukkel om opgeneem te word in die skole wat oorspoel word, en die versterking van CVO-skole, waar die edel werk van Christelike opvoeding voortgaan, ’n noodsaaklikheid geword het.

Daarom doen die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds ’n beroep op lesers om in die volgende paar maande ’n edele gebaar te maak met ’n skenking sodat ons ons volk se kinders kan versorg soos wat van ons verwag kan word.

Die Kinderfonds se bankbesonderhede is soos volg:

Rekening – Oranjekas Spaar en Krediet Ko-op

Bank – Standard Bank

Tipe rekening – Tjek

Rekening no. – 271240490

Takkode – 010545(Silverton)

Verwysing – Kinderfonds en u naam en van

Bewys van inbetaling kan gefaks word na 0866473751