Die 1998 Huwelikswet kan weer verander

Minister Motsoaledi

Die Huwelikswet en ander verwante wette kan verander wat glo sal verseker dat diskriminasie uitgeskakel word in die huwelik.

Die ANC se Minister Motsoaledi het reeds begin met samesprekings met die verskillende geslagte en die menseregte aktiviste.

Die wet moet sterker voorsiening maak vir gelykheid, nie-diskriminerend, en met menseregte in ag geneem sodat huwelikswet in lyn kom met die land se Grondwet.

Met die ANC se pogings om vroueregte te bevorder, wou hulle die Westerse wêreld toon dat die land op die voorpunt is met die moderne neigings, maar tot hede het al die pogings weinige indrukke gemaak op buitelandse instansies.