Balkan lande soek EU aansluiting

Albanië en Noord-Masedonië in afwagting vir nuus vanaf die Europese Unie wat duidelikheid sal bied of hulle lid van die EU word.

Die twee Balkan lande se gretigheid om lid te word, sal egter eers met lang afsprake gepaard gaan om die omvang van hulle finansiële stand te verkry en die positiewe bydraes wat gelewer kan word tot beide partye se voordeel.

Die drie jaar van krisis met uittrede van die Verenigde Koninkryk uit die EU, het egter ’n las op amptenare geplaas wat veroorsaak het dat gesprekke met die twee lande se politieke leiers eers in die komende maande sal plaasvind.

Die Eerste Minister van Finland, wat tans die roterende presidents amp beklee, het gesê hy hoop dat ’n positiewe ooreenkoms met die twee lande bereik kan word, maar het nie ’n aanduiding gegee van wanneer sulke gesprekke kan plaasvind nie.

Kenners wys daarop dat alhoewel gesprekke gevoer sal word met die twee lande se leiers, dit nie ’n uitgemaakte saak is dat hulle as lede van die EU aanvaar sal word nie.