ANC Uitvoerende komitee moet verslag doen

Die kommunisties gesinde ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee het ’n vergadering belê en sal na verwagting verslag moet doen oor verskeie sake te midde van ernstige onderlinge verskille.

Die ANC het ’n spesiale vergadering van die Uitvoerende komitee belê wat waarskynlik verslag sal lewer oor die uitkoms van die konferensie.

Van die belangrikste aspekte is die verdeeldheid wat bestaan oor die herontplooiing van strategieë, maar dit is onseker of enige verslag gedoen sal word oor Tito Mboweni se aanbevelings dat staats entiteite verkoop moet word wat ’n las op die staatskas is.

Waarskynlik sal ekonomiese aspekte die grootste aandag kry, veral in die lig van die swak ekonomiese toestand waarin die land verkeer, en met die hoop dat die nuut saamgestelde Adviesraad ’n haas uit die hoed sal trek.

Alhoewel verslag ook gelewer sal word oor die misdaad is ingeligte bronne nie oortuig daarvan dat enige positiewe stappe gedoen sal word om die krisis hok te slaan nie.