Al meer kundiges verlaat SA

Suid-Afrikaners met goeie kwalifikasies verlaat die land in al groter getalle, en veroorsaak ’n ernstige tekort aan goed gekwalifiseerde werkerskorps.

Immigrasie agentskappe ondervind ’n toename in mense met goeie gekwalifiseerde beroepsrigtings wat hulle na die buiteland begewe weens verskeie redes.

Volgens ingeligte bronne word die hoofredes aangegee as die krimpende ekonomie, die staat se onvermoë om werksgeleenthede te skep, die omstrede arbeidswette wat teen blankes diskrimineer en die toenemende onveiligheid weens voortslepende geweld.

Dit is veral ingenieurs, dokters, regsgeleerdes wat uitwyk na Amerika, Europa en Australasië, en agentskappe beweer dat hulle nou byna 40% meer aansoeke hanteer as ’n jaar gelede.