Afrika waarheid

Die afgelope 25 jaar van onderdrukking het gelei tot moedeloosheid en vir menigte was die enigste uitweg om ’n tas te pak en die land vir goed te verlaat.

Diegene wat die stryd moedig gestry het om ’n beskaafde lewenstyl te handhaaf, het telkens gesien hoe die regte ons ontneem word deur onbillike wetgewing en ’n onvriendelike owerheid.

Die klein klompie kampvegters het deurlopend ervaar hoe die goed gevestigde strukture die een na die ander begin wankel, en hoe ’n skuld oorlaaide staat die regering noop om groter en meer vorme van belasting in te stel om hulle eie onproduktiewe bestel staande te hou.

Dit laat die vraag oor waarheen die Boere-Afrikaner hom moet wend om die agteruitgang te stuit terwille van sy eie selfbehoud.

Die Westerling het egter begrip vir sy eie onvermoë om die agteruitgang om te keer vanweë ’n minderheid wat soveel as 5 miljoen tel, en waarskynlik nie opgewasse is om die ander 50 miljoen in die land tot beter insig te bring nie.

Dit is immers 360 jaar lank ’n stryd wat gevoer is om Suid- Afrika ’n Westerse streek te maak, wat helaas een van die groot denkfoute van die verlede was – want die kontinent get meer as voldoende bewyse dat dit nie veranderbaar is nie.

Die regerings van talle westerse moondhede het probeer, en uit die ooste het die groot moondhede probeer, net om te besef dat die kontinent nie Westers of Oosters kan of sal word nie.

Die Boere-Afrikaner verstaan Afrika, en daarom het dit tyd geword om na sy eie toekoms te kyk, en vir homself ’n pad te kap, ’n pad waar sy geloof, sy kennis, kundigheid en deursettingsvermoë aangewend kan word vir die vestiging van ’n nuwe toekoms.