Watson was dood voor ongeluk

Daar bestaan redes waarom Watson reeds dood was toe die ongeluk gebeur het, waarvan die waarskynlikste is dat hy ’n natuurlik dood gesterf het terwyl hy met die motor gery het.

Di ander moontlikheid bestaan dat vuil spel vir sy dood verantwoordelik kan wees, maar welke een van die twee gevalle dit mag wees, sal miskien nooit vasgestel word nie.

Dat hy voor die tyd van die ongeluk reeds dood was, verklaar ook waarom die motor ten ’n hoë snelheid gebots het sonder dat rem merke op die teer oppervlakte voorgekom het.

Die nuwe inligting kom na vore met ’n patoloog se verslag wat aan die Watson familie beskikbaar gestel is waarin dit gestel word dat Watson reeds oorled was toe die motor teen die pilaar gebots het.

Volgens ’n opname in besit van die familie, het die motor teen ’n konstante spoed van tussen 80 en 100 km per uur beweeg toe die botsing plaasgevind het.