Tug of nie te tug

Die uitspraak van die land se hoogste hof, die Konstitusionele Hof,  dat ouers kinders nie mag “tugtig” of te wel lyfstraf toe pas,  verwys.  Ons land en die wereld leef vir en saam met die horisontalisme en menseregte en sodoende word die “liefdesgebod” oa voor gehou waar jou naaste die een en al is.  Ouers het die opdrag om hul kinders op te voed en te laat opvoed en hierin lê die opdrag om kinders te tugtig.  Die  boek Spreuke is vol van hoe daar na tug verwys word.  “Moenie huiwer om ʼn kind te straf nie, want as jy hom slaan , red jy sy lewe”. “’n Pak slae en ʼn teregwysing bring wysheid; ‘n kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skande”  Spreuk 29:15.

Nou kom die vraag na vore wat gebeur as ek teen die regering se wette ingaan?

Romeine 13 1-7 sê ons moet ons onderwerp aan die regering. Die regering behoort egter nie teen God se Woord te gaan nie maar nou leef ons in ‘n Godlose staatsbestel.

Spreuke 13:24 se “Wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.

Elke ouer sal self moet besluit wie hy gehoorsaam – die regering/liberale strominge of die Woord van God.  Kinders moet groot gemaak word in ‘n omgewing waar beheersde, korrektiewe en liefdevolle dissipline gehandhaaf word.

Dr Sakkie van der Merwe