SA Lugdiens staking verwag

Die Suid-Afrikaanse Lugdiens huiwer op die rand van ’n reuse krisisomdat vlieëniers moontlik gaan staak, wat ’n eerste sal wees in sy bestaan van 80 jaar.

Die Vlieëniers Assosiasie het die proses van werwing onder sy lede begin om te bepaal hoe hulle dink oor die moontlikheid van stakings.

Die ondersoek en peiling wat deur ’n onafhanklike diensverskaffer begin is, het elke vlieënier gevra wat hulle siening is oor ’n moontlike staking en die noodsaaklikheid daarvan om ’n ommekeer te bring in die sukkelende lugdiens.

Van die 635 vlieëniers van SAL het 516 (81%) deelgeneem aan die peiling, en daarvan is 91% van mening dat die bestuurspan pateties is.

Sowat 96% is ten gunste van gesprekvoering om druk uit te oefen om die redery se omstandighede te verbeter.

Die SAL hou ’n geskiedenis dat sy vlieëniers nie oorgaan tot stakings nie, en tot hede sal hulle dit slegs as ’n laaste moontlikheid oorweeg.