Ou Mutual weier Moyo vir tweede keer

Die voormalige Hoof Uitvoerende Beampte van Ou Mutual, Peter Moyo is vir ’n tweede keer geweier om sy plek in te neem in die versekeraar se kantore.

Moyo het die hof vir ’n tweede keer genader, en te midde van ’n hof beslissing dat hy in sy amp herstel moet word tot die korrekte prosedure gevolg is vir afdanking, het Ou Mutual steeds nie toegelaat dat hy sy pligte as Hoof hervat nie.

Moyo is afgedank in Junie vanjaar nadat ’n vertrouensbreuk ontstaan het met die direksie van die versekeraar, sowel as ’n toestand van botsende belange.

Regter Brian Mashile het die versekeraar beveel om Moyo in sy pos te herstel, maar die maatskappy het intussen ’n aansoek om appèl ingesien.

Meningsvormers reken egter daar is geen wenner in die saak nie, maar wel drie verloorders, naamlik die versekeraar, Moyo, en die aandeelhouers.