Kenners kap Zulu koning

Kenners van die Suid-Afrikaanse grondwet sê dit is opvallend, maar ongevraag dat die Zoeloe koning Goodwill poog om invloed uit te oefen op aangeleenthede van die staat.

Zwelithini was blykbaar gebelgd omdat hy nie eers genader is voordat die Minister van Polisie met hostel bewoners se leiers in gesprek sou tree nie.

Dit is duidelik dat Goodwill probeer met ’n magspel, maar dit is volgens kenners ook duidelik dat hy geen benul het van die Grondwet bepalings nie.

Daar bestaan geen rede dat die minister “goedkeuring” moet kry by die Zoeloe koning alvorens hy met hostel leiers wil praat oor die xenofobiese gevalle nie.

’n Ontmoeting met hostel leiers van Jeppestown en omliggende gebiede vanwaar vele aanvalle uitgevoer is op vreemdelinge, was beplan om die naweek plaas te vind en is die hoof sentrum waar 12 mense gedood is.

Zwelithini se baasspelerige houding het hom egter belaglik en onkundig laat lyk, het ’n politieke kenner en Grondwet deskundige later gesê.