Hong Kong word afgradeer

Die wêreldwye Kredietgraderings Agentskap Fitch het pas ’n afgradering van Hong Kong aangekondig na die drie maande lange verset optogte die stad soms tot stilstand gedwing het.

Fitch reken die langtermyn buitelandse betalings het gedaal van ’n jarelange “AA+” status tot ’n “AA” status, wat ’n negatiewe invloed op beleggers se belangstelling kan toon.

Fitch sê die Hong Kong gradering is negatief weens die aanhoudende gewelddadige verset optogte waarby miljoene inwoners betrokke is.

Die Agentskap reken die “een land, twee stelsels” sal hopelik voortduur, anders kan Hong Kong nog verder afgradeer word.

Die afgradering is ook toe te skryf aan die feit dat die owerheid nie daarin slaag om die protesteerders se griewe volledig aan te spreek nie, en daarom word nog verset optogte voorsien.