Gesondheidsplan vol probleme

Die regering se voorneme om ‘n Nasionale Gesondheidsversekering te loods, blyk nou alreeds  onsamehangend. Afgesien van die slegs twee dae wat die lede vir ‘n  advieskomitee gegun is om te bepaal watter mediese toestande gedek gaan word , het ‘n ander “massiewe probleem” nou opgeduik:

Voornemende verpleegpersoneel word gekortwiek deurdat  akkreditasie van Inrigtings waar hulle opgelei moes word, blykbaar op die langebaan geplaas . Dit beteken dat geen verpleegpersoneel volgende jaar opgelei sal word nie. Tans is daar na raming  ‘n verhouding van 1 verpleegster tot 1,000 pasiënte landswyd en vanselfsprekend gaan hierdie verhouding steeds versleg.

‘n Verdere probleem is ook studente wat as verpleegkundiges vir Intensiewe sorg, neonatale sorg en pediatrie,  trauma , en ongevalle poste opgelei wil word. Die handhawing van ons huidige primêre gesondheidsorg toon reeds ernstige tekortkominge en sal nou verder ondermyn word.

Indien die Minister van Gesondheid, Zwelini Mkhizi apaties bly ten opsigte van hierdie probleem, kan daar teen 2025 ‘n tekort van 400,000 verpleegpersoneel wees.

Volgens hom moet die Gesondheidsplan deur verskeie konstitusionele kundiges nagegaan word voordat die finale goedkeuring verkry kon word.)

Die minister se onderneming om gesondheidsorg te verbeter, personeel tekorte aan te spreek, voorsiening van die nodige medikasie en beter bestuur met verbeterde tegnologie, sal nog gesien moet word.