Filippynse president geloof oor dwelms

President Duterte

Hy was al beskuldig daarvan dat hy erger as ’n reeksmoordenaar optree, dat hy roekeloos, gevaarlik en ’n woestaard is.

Sy kiesers is egter ’n ander mening toegedaan, want hulle prys president Rodrigo Duterte van die Filippyne vir sy onversetlike optrede teen dwelmsmouse en die smokkelaars.

Sy bloedige oorlog sedert hy verkies is tot president van die land wat geteister word deur dwelmsmokkelaars het gelei tot ’n skerp afname is die euwel, maar ondersoeke word gedoen na sy “wrede” manier om teen die smouse op te tree.

Die kiesers van die land dink egter anders, want die jongste meningsopname oor sy optrede in die verband toon dat daar ’n oorweldigende steun is vir sy doelgerigte optrede om die dwelm probleem uitgeroei te kry.

Volgens ’n opname onder 1,200 Filippynse kiesers, het 82% hulle steun vir President Duterte gegee, en daarmee baie koue water gegooi op die klaers wat ’n internasionale ondersoek gevra het na die onmenslike optrede van die polisie teen die dwelmverwante oortreders.

Menseregte organisasies het gekla oor die polisie se optrede, maar al die beskuldigings is deur die hoof van die polisie verwerp.