Die verskil

Die liberale media en honderde mense wat verkies om in daardie vreemde kamp te bly, het die gewoonte aangeleer om van die snaakse lied, ’n naam te gee wat nie tuis hoort nie.

Hulle verwys gereeld daarna as “die volkslied”, maar dit is geen volkslied nie want die lied is so saamgeflans dat dit inpas by die reënboog nasie.

Daar is ’n groot verskil tussen ’n volkslied en ’n nasie lied. Suid-Afrika het waarskynlik net een volkslied, naamlik Die Stem van Suid-Afrika.

Enige ander lied wat die titel wil dra, moet ’n volk verteenwoordig, en as dit die nasie verteenwoordig is dit nie ’n volkslied nie – en kan ons hoogstens van ’n nasie lied praat.

’n Volk bestaan uit mense wat soos die Afrikanervolk, ’n duidelike identiteit het van taal, kultuur, geloof, en woonplek.

Hierteenoor is daar ’n nasie, soos die Suid-Afrikaanse nasie, bestaande uit ’n magdom verskillende volke, met verskillende tale en kultuur, en saamgegooi in ’n gesamentlike woonplek terwyl hulle stelselmatig gedwing word tot een taal – Engels.

Laat die Afrikanervolk dus nie sy eie simbole verwaarloos nie, want die volkslied is deur ’n lid van ons volk geskryf, ’n ander lid het dit getoonset, en die ganse volk het dit nog altyd met oorgawe gesing by elke paslike geleentheid, want dit is ons lied, ons eie Volkslied.