Denel se geskil onopgelos

In 2017 het die SA Wapenvervaardiger DENEL, ‘n ooreenkoms gesluit met die  regering van Chad om 40 Casspir-militêre voertuie aan hulle te lewer vir ‘n bedrag van R250 miljoen. ‘n Deposito van R100 miljoen is deur Chad vooruit betaal.

DENEL het hierdie ooreenkoms aangegaan ondanks die feit dat senior amptenare  verskil het oor wat die waarde van die “patent”, vir Denel inhou. (‘n Sg. IP–patent● ) wat toe reeds aan die Gupta maatskappy VR Laser oorgedra is om die voertuie te vervaardig. Geen sprake van vergoeding nie. Onnodig om te sê, geen Casspir is toe vervaardig nie.

Die geskil met Chad is al sedert die begin van verlede jaar aan die gang.  Die nie-lewering deur Denel, het veroorsaak dat Chad die kontrak gekanselleer het en hulle deposito terug geëis het.

Chad het te kenne gegee dat hulle die saak aan die Wêreldhof gaan voorlê vir uitsluitsel.  Pres. Ramaphosa is ook deur afgevaardigdes van Chad betrek om ’n diplomatieke twis af te weer.

Denel, reeds in ‘n finansiële verknorsing, het vanuit die staatskas, ‘n bedrag van R1,8 miljard ontvang. Hulle kon aan die einde van Junie nie hulle werknemers se volle salarisse betaal nie. Blykbaar gaan hulle ‘n verdere R1 miljard volgende jaar ontvang uit die staatskas.