Calvinistiese Alliansie: Skrifgesag beperk die Konstitusionele Hof

Die Alliansie neem met sorg kennis wat die waterskeiding uitspraak deur die Konstitusionele Hof ten opsigte van ouerlike gesag in die huisgesin.

Die uitspraak maak die toepassing van ouerlike dissipline effektief onwettig.

Die Alliansie is veral verontrus deur die langtermyn implikasies van hierdie uitspraak:

  1. Die hof het met hierdie uitspraak die grondwetlike beskerming van geloofsvryheid die nekslag toegedien.

Die vryheid van Christene om hulle geloof uit te leef hang geensins af van enige wêreldse owerheid nie;

Dit is wel elke owerheid se roeping om die Christelike geloof te bevorder en beskerm, en grondwetlike geloofsvryheid is dus nie bloot ʼn reg (wat owerhede na willekeur kan inperk) nie.

Maar in afwesigheid van beskerming deur die wêreldse owerheid, onstaan die verhoogde waarskynlikheid van goddelose onderdrukking van die Christelike geloof en Christen-gelowiges.

  • Die hof het hiermee ook die perke van hulle gesag oorskry.

Alle gesag setel finaal in God Drieenig; Hy bepaal dan ook aan wie hy gesag afwentel, en Hy stel perke aan gesag;

in hierdie in-sonde-gevalle wêreld sal daar ongelukkig altyd mense of owerhede wees wat hierdie perke na willekeur oorskry.

  • Die implikasie dat wetgewing in die toekoms interpreteer sal word op ʼn wyse vyandig teenoor die Christendom, word nou ʼn werklikheid.

Nieteenstaande uitsprake tot die teendeel, blyk dit toenemend dat die Christelike Evangelie in die spervuur staan wat sogenaamde haatspraak-wetgewing.

Die implikasies hiervan raak nie net ons kerke en Woord-bedieners nie, maar elke Christen se roeping om te getuig gaan deur die owerheid aangeval word.

Ons roep ons lede én elke gelowige op tot gebed, dat die owerheid tot inkeer mag kom en hulle mag bekeer van hierdie bose weg, deur die uitspraak ter syde te laat stel;

Ons roep elkeen op om hom- en haarself, hul gesinne en gemeentes onderling te bemoedig – ons weet nie wat die toekoms mag inhou nie, maar wanneer tekens soos hierdie uitspraak ons waarsku, is dit gepas om onsself opnuut te versterk met die toerusting van God’s Woord, ons opnuut in toewyding en gebed voor te berei indien ons geloofsroeping van ons mag vra om die ware geloof-standpunte wat ons bely, openbaar te verdedig.

Wat die praktiese betref:

Elke ouer, elke gelowige gesagsdraer, moet onthou wat die Apostels se geskiedenis ons leer:

Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis;”

Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

[Handelinge 4, vers 19; 5 vers 29]