Boere oorwin staat in hofsaak

‘n 13-jaarlange hofstryd het aan 20 boere (gewillige verkopers) ‘n billike prys toegestaan vir hulle grond  wat aangebied was tot beskikking van die staat.

Die regering moes toegee dat die Waardeerder-Generaal die plase vir amper die helfte van hulle waarde, van die boere wou koop.  Die grondeienaars van Melmoth in Natal het ‘n ooreenkoms met die Departement van Grondhervorming aangegaan waarvolgens hulle vrywilliglik grond tot beskikking van die regering sou stel. Die  ooreenkoms sou R761 miljoen vir die boere beteken.

Die regering het handomkeer besluit dat die hulp van die Waardeerder-Generaal ingeroep moes word en dié het volgens ‘n “regerings formule”  bereken dat die boere slegs op R420 miljoen geregtig was.

Verlede week het die regering die stryd  om die formule te gebruik, laat vaar. Volgens prokureur Bertus van der Merwe, wat die boere die afgelope twee jaar verteenwoordig het, het die ommekeer gekom nadat Thoko Didiza die portefeulje as Minister van Landbou, grondhervorming en plaaslike ontwikkeling oorgeneem het. Die Durbanse  hof vir grondeise het bevind dat die gebruik van die formule nie beslissend is nie en het aan die boere ‘n totaal van R805 miljoen toegestaan.