Bankrot SAA se nuwe probleem

SAA het ‘n tekort aan opgeleide vlug inspekteurs.  Die inspekteurs se taak is om elke vliegtuig in SAA se vloot te ondersoek en te evalueer. 

Volgens ingeligte bronne is die huidige korps inspekteurs “gevaarlik ondergekwalifiseerd” en is daar ‘n gebrek aan die nodige ervaring vir so ‘n belangrike taak. 

Twee nuwe Airbus A 350S word binnekort afgelewer en geeneen van die vlug inspekteurs het die nodige kwalifikasies om die vliegtuie te evalueer nie.

Onbevestigde berigte dui daarop dat die SAA met die toepassing van die ANC se arbeidswette, nou van uiters onbekwame personeel gebruik maak om lewensbelangrike werk te doen met die ondersoeke van vliegtuie.