Wie is slim en wie is dom?

ʼn Afrikaanse onderwyser by ʼn prestige privaatskool in Durban Westville is geskors na sy glo aan die kinders vertel het dat blanke kinders oor die algemeen slimmer is as kinders van kleur.

ʼn Ondersoek deur die onderwys departement sal die lot van die onderwyser bepaal.  In 2018 het ʼn Engelse onderwyser bedank na bewerings dat sy die gewraakte K- woord gebruik het. Die realiteit is dat kinders van verskillende kulture en gelowe anders dink, redeneer en visualiseer weens hul agtergrond en milieu.

Taal gebruik kan ʼn remmende invloed op ʼn kind hê as hy/sy nie in die moedertaal onderrig word nie.  Die riglyn bly steeds dat ‘n Zoeloe kind  deur ʼn Zoeloe onderwyser opgevoed word en ʼn Afrikaans-Christelike kind deur ʼn onderwyser wat dieselfde geloofsbelydenis, etos en kultuur aanhang.

Daarom is ras gemengde skole ʼn resep vir mislukking tensy ouers aanvaar dat hul kinders afgerig word en nie opgevoed word nie. Daarom is daar steeds die oproep: Pa/Ma plaas jou kind in ʼn CVO-skool of ʼn privaat Christelike skool.