Vrou word hoof van Mededinging Tribunaal

Mondo Mazwai

Vit die eerste keer is ’n swart vrou aangewys as voorsitter van die Mededinging Turbinaal wat deur die ANC president, Cyril Ramaphosa, benoem is.

Mondo Mazwai het op 1 Augustus diens aanvaar in die pos en sal die organisasie lei tesame met vyf ander lede wat benoem is, waarvan slegs een blanke lid is.

Die Mededinging Tribunaal funksioneer onder die Mededinging Wet van SA en handel met sake wat deur die Mededinging Kommissie oorgedra word wat sake soos kartelle en oortredings van oorheersing of monopolieë hanteer.

In die afgelope 5 jaar is boetes uitgereik deur die Tribunaal vir oortredings ter waarde van R2,8 miljard en het verskeie kartelle beëindig.

Norman Manoim wat vir 20 jaar diens gedoen het, is nou vervang met Mondo Mazwai wat beskik oor ’n LLB graad wat glo by die universiteit van Natal behaal is.