Vreugde oor Cameron

Dit is met vreugde begroet toe Boere-Afrikaners verneem het dat Edwin Cameron nou aftree as regter in die Grondwethof.

Volksgenote sê die man se vreemde sienings oor verskillende sake het van hom ’n regter gemaak wat nie vertrou is nie.

Sy jare op die regbank was slegs nadat die vorige bedeling, deur De Klerk se oorgawe en weggee van die land, tot ’n einde gekom het, want in die vorige bedeling sou so ’n persoon nie maklik die amp kan beklee nie.

Ons gun hom die aftrede, maar juig daaroor, want sy morele waardes en aktivistiese benadering oor HIV en homoseksuele regte verskil baie diep van dit waaraan ons kleef.

Dirk Vermeulen