Volksdiens

Met die totstandkoming van Die Vryburger was daar geen verwagting van sterk groei en ’n toename in lesers wat in die buiteland woon en werk nie.

Oor die jare het die koerant getoon dat hy by verre die mees omvattende nuus uit ander lande aan lesers bied.

Die binnelandse nuus is egter ’n eentonige verhaal wat telkens dieselfde dra, moord, doodslag, verkragting, korrupsie, en bedrog van vele aard.

Hierteenoor is daar buitelandse nuus wat minder gewelddadig is en wat immers die Westerse beskawings norme bevat, iets wat nie juis opgespoor kan word oor wat in Afrika gebeur nie.

Die uniekheid van Die Vryburger is miskien daarin dat sy hand vol medewerkers die diens sonder ’n enkele sent vergoeding doen – jaar in en jaar uit.

Die Vryburger se lesers wat in 148 lande van die wêreld is, kry saam met ons hier te lande, gereeld hulle nuus in eie taal, kry dit nie net gratis nie, maar met die nodige joernalistieke gesindheid waarmee dit gedoen moet word.

Die Vryburger het ook enkele jare gelede begin om die noodkreet van ons volk se verarmde kinders te hoor en het die Vryburger Kinderfonds tot stand gebring om te verseker dat hulle behoorlike, Christelik-gefundeerde skool opleiding ontvang.

Die versugting bly by die bestuur dat die Kinderfonds sal groei tot waar ons aan al die behoeftige kinders se opvoedkundige behoeftes sal kan voldoen.

Op 23 Augustus word ’n glansgeleentheid aangebied ter versterking van die Kinderfonds sodat meer hulp in 2020 aan ons kinders verleen kan word.

Mag u wat hier lees, self ook ’n finansiële bydrae maak ter ondersteuning van ’n verdienstelike saak.