Unisa staking kring uit

Ontevrede studente van die Universiteit van SA het ‘n staking begin by die Sunnyside en Natal kampusse maar  het dit nou uitgebrei na bykans al die kampusse regoor die land. 

Volgens die studente sal hul sorg dat die Universiteit “gesluit” bly tot daar aan hul griewe aandag gegee is.  Unisa hanteer tans ‘n derde van die land se naskoolse studente weens hul afstandonderrig model. 

Uitslae van die eerste semester is eers verlede vrydag gepubliseer en volgens die studente is daar ongerymdhede met die uitslae . Hul eis nou dat studente voorsien moet word van hul eksamen vraestelle om te kontroleer of daar probleme was met die merk van die vraestelle. 

Die kultuur van protes en vernietig is gevestig deur die ANC wat deurspoel na tersiêre instellings.