Twintig onwettige skole word gesluit

Die Departement van Onderwys het glo begin met ’n oudit en inspeksie wat meegebring het dat 20 onwettige skole in Ivory Park, naby Kempton Park gesluit is.

In drie van die onwettige skole het ’n totaal van meer as 400 swart kinders skool gegaan, maar die standaard het glo veel te wense nagelaat.

Probleme word nou ondervind om die swart leerlinge elders in skole geplaas te kry, en kommer bestaan of hulle die jaareinde se eksamen sal kan slaag.

Naburige skole is versoek om plek in te ruim vir die leerlinge, terwyl die inisieerders van die skole glo vervolging in die gesig staar.

Panyaza Lesufi van die Gauteng Onderwysdepartement het ’n beroep gedoen op die ouers om hulle kinders by openbare skole in te skryf en nie weer met nuwe “eie skole” wat onwettig is, begin nie.