Skurke word polisiebeamptes

Meer as 4,100 polisie beamptes in diens van die staat, het ’n kriminele rekord, en toon hoe oneffektief die ANC regering se Nasionale Ontwikkelings Plan is.

Met die skrikwekkende gegewens word gevra of die polisiediens nou die tuiste van die kriminele geword het.

Na bewering is daar ook ’n groot aantal polisie beamptes wat nie kan lees nie, en baie beskik nie oor ’n voertuig bestuurslisensie nie.

Daarbenewens is daar ook polisie beamptes wat nie ’n vuurwapen mag dra nie, wat die vraag laat ontstaan waarom die beampte dan nog in diens is.

Kenners reken dit is een van die belangrikste redes waarom die misdaad eskaleer in die land, want die polisie stl geen voorbeeld van wetsgehoorsaamheid nie.