Shoprite verkope en winste val

Shoprite Checkers se wins het ’n groot klap gekry weens die swak ekonomiese toestande en verkope het drasties gedaal.

Gerugte wat versprei word dat Rupert, Wiese en Steinhoff die mafia van die Wes-Kaap is, word selfs op die sosiale netwerk gesien, en met hulle onderskeie verliese word dit ironies genoeg gesien as geen toevalligheid nie.

Rupert het R300 miljoen s luukse juweliersware verloor tydens ’n gewapende rooftog by ’n sentrum, Wiese se jaar 2019 afsluiting van Shoprite toon ’n daling van meer as 18% en Steinhoff is in chaos.

Volgens die jongste state van Shoprite vir die tydperk eindigende op 30 Junie, toon dat verkope R150 miljard beloop het en dat die handels wins met meer as 8% gedaal het, maar wat steeds ’n totale wins van meer as R4 miljard kon bereik.

Die winkels in Suid-Afrika het oor die algemeen goed presteer en het 75% van die totale verkope van die groep gehad, wat ook dui op ’n meer ernstige ekonomiese insinking in buitelandse sake van die groep.

Die groep se buitelandse komponent het ’n handels verlies van R265 miljoen gerealiseer wat ook ’n aanduiding kan wees van ekonomiese toestande elders.