Sakevertroue daal verder

Besigheids vertroue bly steeds swak en onder druk. Dit is dus verblydend dat die SA Kamer van Handel en Nywerheid (Sacci)  uiteindelik die vinger op die pols plaas deur te verwys na die voortgaande beleid van politieke aanstellings by munisipaliteite en staats beheerde entiteite (SBE). 

Sacci het ʼn beroep gedoen op die ANC regering om toe te sien dat staatsbeheerde entiteite deur onafhanklike en bekwame bestuurslede bestuur moet word. 

Gedurende Julie 2019 het die sakevertroue weereens gedaal tot 92 punte wat beteken dat die indeks vir ses op eenvolgende maande gedaal het.  

Sacci se bestuur meld dat “die wyse waarop SEB’s en munisipaliteite gelei, bestuur en hoe gefunksioneer word, die hoof oorsaak van hul probleme is.