SAID hoof IT beampte geskors

Dit het bykans ‘n jaar geneem voordat SAID se Hoof Uitvoerende Beampte van Inligtingstegnologie , Mmamathe Makheke-Mokhuane, geskors is. 

Die skorsing is voorkomend geneem hangende ‘n dissiplinêre proses rondom die erns van die bewerings van wangedrag. 

Dit beteken dat daar vyf uitvoerende beamptes tydelik geskors is.  SAID wil geen verdere kommentaar lewer oor die top persone se skorsing nie en vra dat die vertrouensverhouding tussen werkgewer en werknemer gerespekteer moet word.

Die talle skorsings gee die indruk na buite dat daar ondermynende elemente in die Inkomstediens is wat die effektiewe funksionering nadelig beïnvloed.