Ou Mutual verloor belangrike hofsaak

Peter Moyo

In ’n opspraakwekkende hofgeding het die Johannesburgse Hooggeregshof beslis dat die Hoof Uitvoerende Beampte, Peter Moyo, in sy pos heraangestel moet word deur Ou Mutual.

Ou Mutual is ook beveel om al Moyo se regskoste te betaal omdat sy ontslag deur die maatskappy ongeldig is.

Regter Brian Mashile sê Ou Mutual het die klousule 24.4.1 van die Arbeidsverhouding Wet as die laaste opsie verkeerdelik gebruik om die amptenaar af te dank.

Die regter het die Ou Mutual direkteure, waarby die voorsitter, Trevor Manuel ingesluit is, skerp oor die vingers getik vir hulle foutiewe optrede.