Ou Mutual in appèl teen Moyo

Peter Moyo

Ou Mutual het bekend gemaak dat hy die Appèlhof sal nader oor die saak met sy Hoof Uitvoerende Beampte (HUB) wat hy afgedank het, en wat deur die Hooggeregshof ter syde gestel is.

 In gevolge die hofuitspraak moet Peter Moyo on sy pos herstel word en het die hof bevind dat die maatskappy nie voldoen het aan sekere bepalings van die Arbeidsverhouding Wet van die land nie.

Die maatskappy reken glo dat daar ernstige valse beskuldigings gemaak is in die Hooggeregshof wat verwerp moes gewees het.

Met die maatskappy se planne om te appelleer teen die uitspraak, beteken dat Moyo nog steeds nie sy kantoor sal terugkry om sy werk te hervat nie.

Ou Mutual het later gesê die maatskappy sal dadelik voortgaan om te appelleer om ’n finale uitslag te kry oor die toekoms van Moyo.