Ou Mutual gee Moyo weer kennis

Peter Moyo

Die stryd tussen Ou Mutual en sy Hoof Uitvoerende Beampte, Peter Moyo, is nog lank nie beëindig nie, en nou het die maatskappy verdere stappe gedoen teen Moyo.

Ou Mutual wat tans onder druk van sy aandeelhouers is, het aangedui dat ’n tweede kennisgewing van ontslag aan die Hoof Uitvoerende Beampte gestuur is.

Dit is gedoen te midde van ’n beslissing in die Johannesburgse Hooggeregshof dat Peter Moyo weer in diens geneem moet word tot ’n dissiplinêre verhoor gehou is.

Die maatskappy het Moyo afgedank sonder om eers ’n dissiplinêre verhoor te hou, en nou blyk dit dat die versekerings reus nie die hof se bevinding nakom nie.

In ’n skrywe aan aandeelhouers sê Ou Mutual die moontlikheid van ’n werkgewer gesindheid om die werknemer weer in diens te neem, hoegenaamd nie bestaan nie.