Nog een onderwys foefie

Die ANC regering het met sy pogings om meer swartes te laat slaag in die matriekeksamen, weereens klaaglik misluk met ’n vreemde foefie.

Leerlinge wat Graad 11 gedruip het, is weens “menslike redes” oorgeplaas na die matriekklas, met die keuse om die eksamen oor ’n twee jaar tydperk te skryf.

Die leerlinge wat deelgeneem het in die vreemde stelsel, kon nie die mas opkom in die tweede jaar se eksamen met net die helfte van die vakke nie.,

Slegs 8% van die leerlinge kon matriek slaag, en met die uiters lae vereiste om te slaag, beskou opvoedkundiges dit as ’n nog groter mislukking.

Kenners sê dit is ondenkbaar om te dink dat iemand wat Graad 11 gedruip het, na Graad 12 oorgeplaas kan word en dan nog verwag dat so ’n leerling kan slaag.