NGV en die Afrikaners

As daar na die Nasionale Gesondheid Versekerings Wet gekyk word dan duik daar onmiddellik vrae op.  Die doel van die wet is om sg. universele gesondheid sorg vir elke Suid Afrikaner te bring.

In die parlement het die minister van gesondheid Zweli Mkhize gesê dat probleme aangespreek sal word soos en wanneer dit opduik. Dus is daar van die staanspoor af reeds onduidelikheid oor wie wat en waar gedoen moet word. 

Die koste van die plan sal gedra word deur die belastingbetalers van die land, en in die meeste gevalle blanke belastingbetalers.  Belasting voordele sal verval op mediese skemas en dan oorbetaal word  in die oorkoepelende fonds. Koste berekening beloop tans  R256 miljard maar in die ruwe Suid Afrika sal die bedrag seker verdubbel.  Huidige mediese fondse sal na implimentering van die wet slegs “komplimentêre dekking” aan lede mag verskaf vir dienste wat nie deur die staatsfonds betaal word nie.  

Medici is steeds negatief rondom die implimentering van die plan en waarsku dat gesondheidsorg in die land gedestabiliseer kan word en dat dit sal lei tot ‘n massa uittog van dokters uit die land.

Die plan sal alle Suid Afrikaanse burgers, permanente inwoners, vlugtelinge, tronkvoëls en sekere groepe uitlanders dek.  Almal wat van die diens gebruik gaan maak moet registreer by ‘n gesondheid diensverskaffer of gesondheid instelling. 

Wat die wet verder onduidelik maak is dat dit nie spesifiseer watter mediese dienste gelewer gaan word nie en dit blyk dat die plan in April 2022 in totale werking sal wees.

Hier kom dus weer ʼn staatsbeheerde entiteit soos Eskom en SAL wat 55 miljoen inwoners moet diens en deur onbevoegde en korrupte amptenare gebruik sal word om verder te plunder.

Maria Medici