Miljoene bevry van skuldlas

Die nuwe wet wat pas deur die parlement goedgekeur is, kan meebring dat byna 10 miljoen mense se skulde afgeskryf mag word.

Die wet wat gesien word as ’n bevoordeling van hoofsaaklik swart mense wat skulde aangegaan het terwyl hulle inkomste sodanig is dat hulle nie die skulde kan betaal nie, het veral die bankiers erg bekommerd.

Mense moet egter ’n lang proses van aansoeke deurmaak om vrygestel te word van die skuld wat aangegaan is, en dit kan maande duur voor die aansoeker bevry is van die skulde.

Die een voorwaarde is dat die persoon se inkomste minder as R7,500 per maand moet wees.

Klerewinkels en bankiers gaan swaar trek om al die skulde af te skryf, en sal waarskynlik nuwe maatreëls in plek sit wat lae inkomste kliënte geen of baie min skuld toe te staan.

Ekonomiese adviseurs wys daarop dat die wet beteken dat miljoen Rand se goedere weggegee is deur winkeliers en dat banke geld weggegee het sonder om ’n sent terug te kry.

Die kern van die saak is dat dit hoofsaaklik anderskleuriges is wat weereens bevoordeel word, is gesê.

’n Wesenlike voorbeeld is van iemand wat R7,000 per maand verdien, en ’n totale skuldlas by verskillende instansie het van R40,000, dan kan die skuldenaar aansoek doen om dit te laat afskryf, en die skuldeiser is die verloorder, en kan selfs verskeie instansies dwing om hulle deure te sluit.