Krisis: Groot aanwas, swak groeikoers

Suid-Afrika se ekonomiese krisis veroorsaak toenemende geweld, en word aan verskeie faktore gekoppel, waarvan die swak groeikoers van minder as 0,5% ʼn sondebok is.

Vergeleke met die vorige jaar, het sowat 25,000 werksgeleenthede beskikbaar geraak, maar dit is ʼn druppel in die emmer teen die magdom skoolverlaters van 598.000 wat die arbeidsmark wil betree.

Die SA Statistiek Diens se mees onlangse verslag toon dus dat 24 mense die arbeidsmark betree maar vir hulle is daar net een pos beskikbaar, wat die ander 23 werkloos laat.

Die nie-landbou beroepsrigtings se in dienneming toon steeds ’n dalende tendens is die verskillende kategorieë, wat ’n verlies van bykans 150,000 werksgeleenthede beteken.

Die landbou sektor het dieselfde neiging, terwyl private huishoudings sowat 45,000 minder werksgeleenthede bied as ’n jaar gelede.

Die vermindering in werksgeleenthede word volgens ekonome toegeskryf aan die swak ekonomie en die stygende arbeidskoste wat hoofsaaklik deur vakbonde veroorsaak word.