Kom tot besinning

Om ’n Nasionale Gesondheidsplan in werking te stel, beteken nie om soos Eskom, ’n R50 miljard af te smeek van die regering se geld wat hy van die belastingbetalers gevorder het nie.

Die werklikheid is ook dat dit nie in werking kan kom deur ’n geringe opwaartse aanpassing te maak in die persoonlike belastings wat gehef word nie.

Die werklikheid is dat minstens R180 miljard tot R250 miljard bnodig sal word om vir ’n 12 maande tydperk se uitgawes gereed te wees.

Natuurlik kan Suid-Afrika met sy swak ekonomie nie agterna hardloop omdat Frankryk en Japan oor sulke mediese planne beskik nie, wat daar is nie ’n werkloosheid syfer van 30% nie, en daar is nie ’n onkunde oor hoe so ’n stelsel bestuur en bedryf word nie.

Suid-Afrika verkeer in ’n finansiële gemors – rommel status, en daarmee saam ’n onvermoë om die werkloosheid te verminder en daarmee ook die gewelddadigheid en korrupsie.

Miskien kom die inisieerders tot besinning – want 2026 is om die draai en die ekonomiese stand gaan nie reggeruk word in die kort tyd tot wanneer die nuwe plan in werking gestel word nie.

Klasie Liegbek